Tresoreria Transformadora - Mapa d’entitats

Mapa d’entitats

Segons les necessitats que tingueu com a associació, dins de l’univers de les finances ètiques hi ha diversos tipus d’entitats:

Les entitats bancàries són aquelles institucions financeres que estan regulades pel Banc d’Espanya. Aquestes s’encarreguen de la intermediació financera, principalment captant estalvi o capital i invertint-lo en crèdits, préstecs, entre altres serveis financers. Amb elles es poden fer els moviments bancaris més comuns de la gestió diària, com per exemple: pagament de rebuts, domiciliacions, ingressos, transferències…

Per altra banda, tenim les entitats parabancàries, entitats no regulades pel Banc d’Espanya i que únicament ofereixen serveis financers d’estalvi, inversió i/o crèdit. Per tant, són entitats on dipositar els estalvis o demanar crèdit i que aquest tingui un impacte positiu: reinvertit en altres projectes afins, en reduir les desigualtats globals… Amb elles, però, no es pot operar en el dia a dia (fer pagaments, ingressos o transferències immediates, per exemple).

També hi ha les asseguradores, que ens poden servir per protegir les participants de l’associació davant els riscos que pugui comportar l’activitat (accidents, danys, pèrdues…).

Pel que fa a les asseguradores, només cal que busqueu el segell Ethsi que garanteix que incorporen valors ètics i solidaris, seguint els principis de mutualitat, equitat i transparència.

Informació de les entitats

Entitats bancàriesEntitats parabancàries
Logo FiareLogo TriodosLogo Coop57Logo OikoCredit
Inici1999198019951975
OrigenItàliaPaïsos BaixosCatalunyaPaïsos Baixos
HistòriaVeure a la seva webVeure a la seva webVeure a la seva webVeure a la seva web
Base cooperativaNo
Xifres generals+Info+Info+Info+Info
Xifres préstecs+Info+Info+Info+Info
Política de finançament+Info+Info+Info+Info
Declaració de principis+Info+Info+Info+Info
Banca en línia
Aplicació mòbilNoNo

Escàner d’entitats

FETS (Finançament Ètic i Solidari) ha elaborat un rànquing de les principals entitats del sector bancari amb relació als principis de les finances ètiques. Aquesta gràfica mostra el grau d’acompliment dels principis de les finances ètiques per part de les diferents entitats, per evitar la confusió que poden generar les tècniques de ‘greenwashing’ que utilitzen algunes entitats financeres convencionals per netejar la seva imatge.

En la gràfica es valoren 5 principis:

  • Coherència: El seu funcionament intern i la manera de relacionar-se amb el seu entorn es basen en els valors de la cooperació i el respecte mutu.
  • Participació: Els models organitzatius busquen garantir la participació igualitària i democràtica de totes les persones del projecte, independentment de la quantitat econòmica aportada. Sovint es tracta d’entitats cooperatives on una persona equival a un vot.
  • Exclusió: Aquestes entitats no financen projectes que vulnerin els drets humans, socials i ambientals. Així t’assegures que els teus estalvis no es faran servir per fabricar armament o destruir el planeta.
  • Transparència: Les finances ètiques no tenen res a amagar. La informació sobre quins sectors es financen és pública i accessible per a tota la ciutadania.
  • Compromís: No especulen a la cerca de guanys immediats, sinó que faciliten l’accés al crèdit i l’inverteixen en l’economia real. D’aquesta manera fan possibles projectes transformadors que milloren la vida de les persones.

Més enllà dels 5 principis que es valoren numèricament en aquesta gràfica, podeu consultar les set característiques que defineixen les entitats per poder ser considerades membres de l’ecosistema de les finances ètiques a l’article ‘Finances ètiques: què són i com funcionen‘.

Trobareu el recurs sencer, on podreu escanejar a fons les diferents entitats, a la web de l’Escàner de les Finances Ètiques!

Grau d’acopliment entitats
Infogram