Tresoreria Transformadora - Condicions i operativa

Condicions i operativa

Aquí trobareu informació detallada sobre les condicions per entitats i associacions que ofereixen les dues opcions de banca ètica disponibles, per poder comparar-les i escollir la que més s’adeqüi a les vostres necessitats i valors.

Condicions

 • Comissió de manteniment compte: 40€ anuals // 0€ sòcies
 • Quota de la targeta: 40€/anuals
 • Comissió per transferència: Gratuïtes per banca en línia o mòbil // 1€ no socis
 • Treure diners en efectiu:
  • El Banc propietari del caixer fixa la comissió a cobrar al Banc emissor de la targeta per l’ús de la seva xarxa.
  • Aquesta comissió s’informarà a través de les pantalles del caixer amb antelació a l’execució de l’operació.

Fer-se sòcia

 • Per a ser sòcia o ampliar el capital social, cal ser client/a de compte corrent.
 • Una vegada tinguis el compte actiu i comprat les accions sol·licita a l’oficina que apliquin al teu compte corrent les condicions de persona sòcia.

Documentació necessària per obrir el compte

 • Acta fundacional de l’associació
 • Estatuts vigents i NIF definitiu
 • Certificat de la inscripció en el registre d’associacions
 • Document/s d’identitat vigent (en el seu cas, NIF, targeta d’estranger, NIE…) de la/les persona/es que signa/en la documentació d’obertura.
 • Documentació que acrediti la capacitat de representació dels signants de la documentació d’obertura (per exemple, escriptura pública d’apoderament vigent o bé certificat original emès per l’òrgan d’Administració de l’Associació -signat pel càrrec de secretaria amb el vistiplau de presidència- facultant a operar en el banc. En aquest últim cas haurà d’acreditar-se la composició de la Junta Directiva vigent).

Condicions

Compte corporatiu Triodos

 • Comissió de manteniment compte: 24€/trimestre (en cas de complir condicions de vinculació consultar avantatges amb l’entitat)
 • Quota de la targeta: 24€/any (12€/any a partir del 2n any, per complir condicions de vinculació)
 • Comissió pertransferència:
  • A un altre compte Triodos: Gratuït, per Banca en línia i mòbil.
  • A un compte d’una altra entitat bancària: Cinc transferències gratuïtes al mes, després 1€ per transferència a través de banca internet, app mòbil i oficines.
 • Treure diners en efectiu:
  • Gratuït 3 vegades al mes a caixers amb acords.
  • A la resta de caixers amb comissions (a partir de 200€ sense cost).
  • Amb Correos Cash la disposició d’efectiu té un cost d’1€.
 • Ingressardiners:
  • Es pot ingressar a un altre compte i transferir a Triodos.
  • Ingrés en efectiu a l’oficina de Correus.
   • Cal demanar-ho per l’app i anar amb els diners en efectiu i DNI de l’apoderada a una oficina de correus.
   • Cada ingrés té 1,5€ de comissió.
   • L’import màxim a ingressar per operació és de 2.499€ i es pot fer un màxim de 5 operacions. Com a màxim es pot ingressar 10.000 €/dia.

Compte corrent Triodos (particulars)

 • Comissió de manteniment compte: 9€/trimestre (en cas de complir condicions de vinculació revisar condicions amb l’entitat)
 • Quota de la targeta: 24€/any (12€/any a partir del 2n any en cas de complir pla de vinculació)
 • Comissió per transferència: Gratuït per Banca internet i mòbil.

*Pel que fa a treure diners en efectiu i realitzar ingressos, les condicions són les mateixes que en els comptes corporatius.

Documentació necessària per obrir el compte

Entrar a la web de Triodos Bank i descarregar, emplenar, imprimir i signar els formularis que es poden trobar en aquest enllaç:

 • Formulari de contractació per empreses i organitzacions
 • Sistema de signatures per persones jurídiques residents
 • Qüestionari per empreses i organitzacions
 • Acord de tractament de dades personals (un per cada persona apoderada i/o titular real)

Amb la documentació signada, entregar-ho presencialment a l’oficina, conjuntament amb la següent documentació:

 • Acta Fundacional
 • Acta censal
 • Alta en el registre d’associacions
 • Targeta del NIF definitiu
 • Estatuts vigents amb el segell del Registre d’Entitats de la Generalitat/Ministeri
 • Si els càrrecs escollits quan es va constituir l’associació no estan vigents, adjuntar el certificat d’inscripció del Registre d’Entitats amb els càrrecs vigents.
 • Si és una entitat amb Registre al Ministeri i no a la Generalitat, adjuntar un acord de junta dient qui pot operar al compte si en els estatuts no s’especifica clarament. (Triodos Bank disposa d’un model base que es pot demanar trucant al 91 640 46 84)
 • DNI de les persones que tindran signatura al compte i sempre, de la persona presidenta, secretaria i tresorera com a titulars reals.
 • Declaració de residència fiscal (per persones amb NIE)
 • Memòria econòmica o pagament d’impostos o previsió de despeses-ingressos.
 • Qüestionari ¿Per què Triodos?